Project Description

Një ndër projektet më të mëdha në të cilin janë integruar sistemi i trajtimit të ajrit me AHU Clivet – Chiller Midea dhe Chiller Clivet , si dhe për ambjentet e zyrave VRF i General Fujitsu.